اشعار و ترانه های کوردی از صلاح الدین نحوئی

» شنبه ۱٠ بهمن ،۱۳٩٤ :: شنبه ۱٠ بهمن ،۱۳٩٤
» evin :: دوشنبه ٢۱ شهریور ،۱۳٩٠
» buhar :: یکشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳٩٠
» bûk u zawa :: شنبه ۱٥ امرداد ،۱۳٩٠
» payîz :: یکشنبه ٢ امرداد ،۱۳٩٠
» NEWROZ :: پنجشنبه ۱٦ تیر ،۱۳٩٠
» durî :: چهارشنبه ۱٥ تیر ،۱۳٩٠
» mem u zîn :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ،۱۳٩٠
» çima silî :: جمعه ۱٠ تیر ،۱۳٩٠
» رح یاته یه :: چهارشنبه ۸ تیر ،۱۳٩٠
» چهارشنبه ۸ تیر ،۱۳٩٠ :: چهارشنبه ۸ تیر ،۱۳٩٠
» heger to nebi :: سه‌شنبه ٧ تیر ،۱۳٩٠
» ewînamin :: سه‌شنبه ٧ تیر ،۱۳٩٠
» ارومیه :: سه‌شنبه ٧ تیر ،۱۳٩٠
» خائین فه له ک :: سه‌شنبه ٧ تیر ،۱۳٩٠